Repair of refrigerators Kiev-Svyatoshinsky district

We offer a service – repair of refrigerators in Kiev Svyatoshinsky area for cash and cashless payments:

Boyarka, Belogorodka, Buzova, Cherry, Vita-Mail, Gatnoe, Gnatovka, Gorbovichi, Gorenichi, Gorenka, Gurovschina, Dmitrovka Zhornovka, fences, Zabuche, Ivankov, Kapitanovka, Knyazhichi, Kremenishche, Kruglik, Kryukovshchina, Foresters, Lesnoye, Luka, Lychanka, Lyubimovka, Malyutyanka, Dear, Mirotskoe, Mikhailovka-Rubezovka, Moshchun, Mriya, Muzychi, Negrashi, Novyi, Novoselki, Svyatopetrovskoye, Petropavlovskaya Borshchagovka, Pettepavlovskaya Borshchagovka, Pettepavlovskaya Borshchagovka, Pettepavlovskaya Borshchagovka, Pettyavschikov Borshchagovka, Parking, Tara scoop, dairy, hodosovka, Khotov, gulls, Shevchenkovo, Shpitki, Yurovka.